skip to Main Content

PhnX |

PhnX onderscheidt zich van andere advies- en bemiddelingsbureau door haar unieke, op overheden toegespitste werkwijze. Iedereen die betrokken is bij PhnX, is bekend met deze bewezen effectieve methodiek en past deze toe. Zodoende kunnen wij de specifieke kwaliteiten van onze adviseurs koppelen aan de verschillende stappen die (gezamenlijk) moeten worden gezet. Hiermee borgen wij dat u als partner voor elk deelgebied van een opdracht altijd ondersteund wordt door de op dit vlak meest deskundige adviseur die in de markt beschikbaar is. Omdat alle adviseurs weten wat er van hen verlangd wordt en over een hoog kennisniveau beschikken, kunnen zij voortborduren op elkaars werk.

De voordelen van onze methodiek voor u als partner:

  • Elke adviseur weet wat er van hem of haar verwacht wordt; dit vergroot de effectiviteit en de efficiëntie.
  • In geval van nood of is er snel een adequate vervanger. Ook opschalen kan snel en zonder langdurig inwerktraject. Mede om deze redenen, werken wij uitsluitend met adviseurs die getraind zijn in onze methodiek. Ook zijn al onze adviseurs van tevoren uitgebreid gescreend. Voor elke adviseur geldt dat hij of zij ten minste over HBO-niveau beschikt, kan bogen op een jarenlange ervaring én een bewezen track record heeft.
  • U beschikt altijd over de meest ter zake deskundige adviseur voor elk deelgebied van de opdracht.

Met de adviseur aan tafel

Heeft u een specifieke vraag, dan gaan wij meteen met kennis van zaken met u een oplossing zoeken.

Geen obligate praatjes maar meteen ter zake met een voorstel waarmee u verder kunt.

Informatieaanvraag

Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen helpen uw organisatie te verbeteren, of over hoe wij u kunnen ondersteunen binnen een project? Klik dan op de button om contact met ons op te nemen.

Duurzaam partnerschap

PhnX ziet de lokale overheid niet als klant, maar als partner. Wij hechten waarde aan een duurzame relatie, die wat ons betreft niet ophoudt na afronding van het project. De basis van die duurzame relatie is altijd de kwaliteit die wij leveren om aan uw vraag te voldoen. En u kunt als klant altijd op ons terugvallen als kennisbron, zonder dat meteen de teller gaat lopen.

Evaluatie en terugkoppeling

Voor aanvang van een project definiëren we wat beide partijen van elkaar mogen verwachten en hoe we elkaar optimaal kunnen versterken. Tijdens het project monitoren wij voortdurend of de verwachtingen worden waargemaakt en of we de gestelde doelen halen. Dit koppelen we op vooraf af te spreken momenten terug. De informatie die hieruit voortkomt wordt, indien nodig, gebruikt om doelen bij te stellen en de inzet van PhnX aan te passen. Na afronding evalueren we kritisch of alle doelen zijn bereikt (en binnen de gestelde tijdskaders). Ook dit koppelen we terug. De informatie wordt gebruikt om (waar nodig) uw organisatie of onze werkwijze verder te optimaliseren.

Waarom kiezen voor PhnX?

PhnX onderscheidt zich van andere adviesbureaus door het streven partners volledig te ontzorgen. Wij geven advies op maat en leveren desgewenst de professionals die u nodig heeft om uw doelstellingen zo snel mogelijk te realiseren. Wij brengen de benodigde focus aan in uw organisatievragen en –doelen, en zorgen voor een vlekkeloze en efficiënte samenwerking van alle betrokken (in- en externe) professionals. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat wij op het gebied van deskundigheid tot de top van Nederland behoren.

Back To Top