skip to Main Content

PhnX |

Als adviesbureau zijn wij de afgelopen jaren actief geweest voor een tientallen gemeenten in heel Nederland. Voor deze partners hebben wij een breed scala aan adviesopdrachten met goed resultaat uitgevoerd. Een kleine greep uit de recente projecten:

Voor diverse gemeenten beleids- en organisatieontwikkeling VTH-taken;
Advisering kostenmethodiek vvgb-bedrijven bij Regionale Uitvoeringsdienst;
Ontwikkelen verbeterplan voor afdeling VTH;
Systematiek voor juridische kwaliteitszorg gemeente;
Maken van impactanalyse Omgevingswet;
Actualiseren gemeentelijke subsidiebeleid;
Advisering en begeleiding revitalisatie gemeentelijk bedrijventerrein;
Advisering haalbaarheid / ruimtelijke onderbouwing bedrijfsvestiging;
Advisering projectaanpak bouw integraal kindcentrum;
Beleidsontwikkeling toerisme en recreatie;
Uitvoeren evaluatie evenementenbeleid;
Integrale advisering ontwikkeling stationsgebied door gemeente;
Voorbereiden en uitvoeren inhaalslag juridische handhaving;
Ontwikkelen beleidskader voor toepassing van kleine afwijkingen van het bestemmingsplan.
Back To Top