skip to Main Content
072-5349835 info@phnx.nl

Trainingen |

Vanuit onze rol als kennispartner van de overheid, bieden wij diverse trainingen aan. Wij hebben cursussen en studiedagen ontwikkeld rond tal van actuele thema’s op het gebied van omgevingsrecht, ruimtelijk bestuursrecht, beleidsontwikkeling en organisatie.

Al onze trainingen zijn gestoeld op een combinatie van kennisoverdracht en praktijkoefening en worden gegeven door Ronald de Waard, Senior Adviseur van PhnX.

Hij is onder meer  auteur van “Hoofdlijnen van het omgevingsrecht” (Berghauser Pont 2016), “Beeld van het Nederlandse omgevingsrecht” (Kluwer 2010), “De Organisatie van Bouw- en Woningtoezicht” (Elsevier 2005/2008), “De Organisatie van de Handhaving”  (Elsevier 2004) en tal van publicaties, papers en cursusteksten op het terrein van organisatieontwikkeling en bestuursrecht.

De afgelopen jaren heeft PhnX diverse trainingen en studiedagen ontwikkeld. Een groot deel hiervan is op maat gemaakt en wordt ‘in company’ gegeven. Voorbeelden van gegeven trainingen zijn:

Basiscursus Omgevingsrecht
Praktijktraining Omgevingsrecht
Wabo
Introductie Handhaving Juridica
Basiscursus Algemeen Bestuursrecht
Introductie APV-regelgeving
Hoofdlijnen Omgevingsrecht

Wilt u meer weten over ons actuele cursusaanbod, of bent u op zoek naar een cursus op maat, neem dan contact met ons op.

Back To Top