skip to Main Content
072-5349835 info@phnx.nl

PhnX |

Gemeenten zijn zeer complexe organisaties waarin grote en niet zelden tegenstrijdige belangen moeten worden afgewogen en besluitvorming zorgvuldig moet worden voorbereid.

Bestuurlijke ambities, eisen van hogere overheden, juridische zorgvuldigheid, politieke druk, burgerparticipatie maatschappelijke ontwikkelingen, het zijn allemaal aspecten die om de voorrang strijden bij het voorbereiden van overheidsbesluiten en het vormgeven van beleid.

PhnX heeft een unieke aanpak ontwikkeld, die borg staat voor het oplossen van ook de meest complexe problemen. Kern van die aanpak is dat wij beginnen met het definiëren van het gewenste eindresultaat, het maatschappelijke effect of het einddoel van een opdracht. Wij schrijven niet alleen vlijtig op wat u wilt, maar reflecteren daar ook kritisch op. Zo worden niet alleen de positieve effecten helder gemaakt, maar ook eventuele complicaties en randvoorwaarden. Kortom, een “reality check” op de consequenties. Pas daarna gaan wij aan het werk met het maken van een voorstel hoe de doelen kunnen worden gerealiseerd en wat er nodig is om dit voor elkaar te krijgen.

Kennis, kunde en persoonseigenschappen zijn bepalend voor het succesvol afronden van een opdracht. Maar juist bij grote en complexe opdrachten is van belang dat een goede fasering wordt gemaakt. Daarbij hoort ook een herbeoordeling of overdracht naar een andere begeleiding noodzakelijk is, omdat andere kwalificaties noodzakelijk zijn voor een succesvol vervolg. Wij hebben onze adviseurs gescreend en ingedeeld naar hun kernkwaliteiten, zodat wij hen altijd daar inzetten waar hun toegevoegde waarde het grootst is. Zo zorgen wij ervoor dat niet het poppetje maar de opdracht centraal blijft staan.

Wilt u op korte termijn ondersteuning van een gedegen adviseur?

Wij helpen u graag snel en doeltreffend verder. Klik op de button hieronder en wij nemen binnen een werkdag contact met u op.

Back To Top