Skip to content

PhnXperience: René in Haarlem

PhnX-adviseur René heeft een nieuwe opdracht: sinds 1 oktober is hij werkzaam als casemanager Wabo/Omgevingswet in de afdeling Vergunningen Toezicht & Handhaving bij Gemeente Haarlem. Op het gemeentehuis in het centrum van de stad treffen we elkaar om meer te horen over zijn werkzaamheden.

Gemeente Haarlem is de derde opdracht voor René via PhnX. Eerder werkte hij voor Gemeente Leiden en Gemeente Delft. De gemene deler van deze opdrachten: ‘Het zijn alle drie gemeentes met een oud stadscentrum. Dat vind ik mooi om mee bezig te zijn: het behoud daarvan. Het schuurt soms met nieuwe ontwikkelingen, dat maakt het interessant.’

Een belangrijk vraagstuk in de gemeente – net als in veel steden – is de regulering van het woningaanbod. ‘Er worden veel aanvragen gedaan om eengezinswoningen om te bouwen naar meerdere appartementen. Dan is de aanvraag op bouwkundig vlak in orde, maar past het niet binnen de huisvestingsverordening van de gemeente,’ vertelt René. ‘Er zijn extra woningen nodig, maar niet ten koste van die eengezinswoningen die ook hard nodig zijn. Daarom wordt bijvoorbeeld van oude kantoorpanden de functie gewijzigd naar een woonbestemming.’

En dat allemaal terwijl de Omgevingswet op 1 januari in werking is getreden. Op dit moment behandelt René twee soorten aanvragen voor een omgevingsvergunning. Die van vóór 1 januari vallen nog onder de Wabo en de meer recente worden beoordeeld onder de Omgevingswet. ‘We sparren veel over de interpretatie van de wet. Bij het inwerken van nieuwe medewerkers hoop ik op kritische vragen, zo komen we samen verder,’ zegt René. ‘Het houdt me scherp.’

René waardeert de workshops die vanuit PhnX over de Omgevingswet worden georganiseerd. ‘Met name de laatste workshop ging over de besluitvorming onder de Omgevingswet, en dat is belangrijk voor mijn werk,’ zegt hij. ‘Fijn om er met elkaar dieper op in te gaan.’

Back To Top