Skip to content

PhnXperience: Deborah in Molenlanden

Na bijna anderhalf jaar bij gemeente Noordwijk was het voor onze adviseur Deborah tijd voor een nieuwe uitdaging. In juni startte ze met een nieuwe klus: plantoetser ruimtelijke ordening bij Gemeente Molenlanden op de afdeling Bouw- en Woningtoezicht.

Gemeente Molenlanden werkt met zelfsturende teams en Deborah ervaart veel beslissingsvrijheid bij de organisatie. ‘Er is een goede dynamiek in het team en er wordt continu verbinding gezocht met elkaar,’ vertelt ze. ‘Mijn collega’s delen graag hun kennis en staan altijd voor me klaar als ik ergens hulp bij nodig heb.’ Juist in zelfsturende teams is onderlinge informatievoorziening zo belangrijk, iets dat binnen haar team erg goed gaat. ‘We zijn natuurlijk allemaal volwassen mensen, dus volgens dat principe kunnen we goed met elkaar praten.’

Waar ze zich in Noordwijk voornamelijk bezighield met principeverzoeken en de coördinatie van ruimtelijke adviezen, is Deborah nu gericht op het plantoetsen van omgevingsvergunningen. ‘Ik neem de ervaring die ik heb opgedaan bij Noordwijk natuurlijk mee. Het is leuk en ontzettend leerzaam om nu iets heel anders te doen.’

Deborah toetst de omgevingsvergunningen aan het bestemmingsplan van gemeente Molenlanden en vraagt waar nodig adviezen op van collega’s, de archeologisch adviseur, de agrarische commissie of de erfgoedcommissie. ‘Het is interessant om te merken hoe iedere gemeente andere zwaartepunten heeft met betrekking tot de regels. Molenlanden is zo’n uitgestrekte gemeente, met veel agrarisch gebied. Dat maakt het heel anders dan mijn vorige opdracht.’

Er passeren veel verschillende omgevingsvergunningen de revue: van de uitbreiding van een woning of een paardenstal tot het ombouwen van een oude boerderij naar appartementen. ‘Ik vind het tot nu toe allemaal erg leuk en interessant, overal leer je weer iets nieuws van. Ik werk via PhnX echt bij mooie gemeenten.’

Back To Top