Skip to content

PhnXperience: Deborah in Molenlanden

Onze adviseur Deborah werkt sinds juni 2021 bij Gemeente Molenlanden. Daar was ze op de afdeling Bouw- en Woningtoezicht actief als plantoetser ruimtelijke ordening. Begin dit jaar startte ze daar met een nieuwe opdracht binnen de gemeente, waarbij de focus ligt op controlezaken, bezwaar en beroep en de omgevingstafel.

In haar eerste opdracht toetste Deborah de omgevingsvergunningen aan het bestemmingsplan van gemeente Molenlanden en vroeg waar nodig adviezen op van collega’s, de archeologisch adviseur, de agrarische commissie of de erfgoedcommissie.

In haar nieuwe opdracht doet Deborah de controle van vergunningen, toetsen en principeverzoeken. Ook is ze de vraagbaak voor de vergunningverleners en neemt ze deel aan de omgevingstafel. ‘Daarnaast krijg ik ook nog de kans me te ontwikkelen op het vlak van bezwaar en beroep,’ vertelt Deborah. ‘Ik houd me bezig met de dossieropbouw, maar ik ga ook mijn eigen zaken doen.’

De eerste paar weken van haar nieuwe opdracht was Deborah ook nog wat oude zaken aan het afhandelen. ‘Er is toch altijd even een overgangsperiode als je inhoudelijk gezien ander werk gaat doen,’ zegt ze. ‘Maar gelukkig is iedereen erg behulpzaam. Ik word zowel met mijn oude als nieuwe werkzaamheden enorm geholpen waar nodig.’

‘Ik vind mijn huidige opdracht erg leerzaam,’ vertelt Deborah. ‘Er is veel ruimte voor mij om mee te denken over de inrichting van het ruimtelijke werk dat we met elkaar doen. We denken na over de continuïteit van het werk, en hoe de werkprocessen op den duur het beste kunnen worden ingericht. Met in het achterhoofd natuurlijk ook de komst van de Omgevingswet.’ Gemeente Molenlanden is een dynamische organisatie. ‘Er gebeurt veel en de inwoners van de gemeente zijn mondig. Dat maakt het werk afwisselend en uitdagend.’

Back To Top