Skip to content

PhnXperience: de nieuwe opdracht van Ernyo

Afgelopen oktober begon onze adviseur Ernyo aan een nieuwe opdracht: hij vervult de rol van RO-jurist binnen het team Gebiedsontwikkeling bij Gemeente Dronten. Genoeg interessante dossiers, zo vertelt hij. Waar houdt hij zich mee bezig en wat speelt er in de gemeente?

Een belangrijk thema van Ernyo’s werk bij de gemeente Dronten: de huisvesting van arbeidsmigranten. ‘Een politiek gevoelig onderwerp,’ duidt Ernyo. ‘We hebben hier te maken met conservatieve krachten en nieuwe ontwikkelingen. Dat maakt het een interessant vraagstuk.’ Op dit moment wordt het beleid nog vastgesteld en is het afwachten of er passende aanvragen binnenkomen. Een andere factor: de Omgevingswet. ‘Het spel zit in de detailverschillen in de nieuwe wet. Daar besteden we ook tijd aan.’

Ook houdt Ernyo zich bezig met bestemmingsplanprocedures en afwijkingsvergunningen. ‘Er komen een aantal rechtszaken aan; dat vind ik erg leuk om te doen,’ vertelt hij. ‘Dat vind ik bovendien het mooie aan werken bij PhnX: de afwisseling. Als ik in vaste dienst was geweest, had ik deze functie nooit vervuld, maar nu kan ik dat voor bepaalde tijd toch doen.’

In Dronten zijn alle gebouwen maximaal zestig jaar oud en er is veel agrarisch- en bedrijfsvastgoed. Daarnaast is het landschap in de Flevopolder on-Nederlands grootschalig. Anders dan de eerdere opdrachten die Ernyo bij PhnX heeft gedaan de afgelopen jaren. Zo heeft hij onder meer voor Gemeente Soest, Gemeente Delft en Tata Steel gewerkt. Ook heeft hij verschillende rollen gehad, van handhavingsjurist tot casemanager, en nu dus RO-jurist. ‘Dat is echt het leuke aan het werk: elke opdracht en omgeving heeft weer zijn eigen charme. En alles heeft een weerslag op de ruimtelijke ontwikkeling; op de politiek en op de maatschappij,’ zegt Ernyo. Lachend: ‘Ik vermaak me hier wel.’

Back To Top