Skip to content

PhnXperience: de nieuwe opdracht van Eelco

Hoewel de invoering van de Omgevingswet wederom is uitgesteld, moet er een hoop worden voorbereid. Daar is onze adviseur Eelco onder meer druk mee. Begin februari startte hij als adviseur ruimtelijke ontwikkeling bij zijn nieuwe opdrachtgever, Gemeente Den Helder. Voor welke uitdagingen staat hij daar?

‘Natuurlijk ben ik bezig met de reguliere RO-werkzaamheden, zoals aanvragen voor een bestemmingsplanwijziging,’ vertelt Eelco. ‘Zo komen er nieuwe zorgwoningen bij en wordt het energienetwerk uitgebreid. Ook begeleid ik een junior collega bij het verlenen van vergunningen.’

De echte opgave van deze opdracht zit ‘m in het ontwikkelen van het omgevingsplan. ‘Inmiddels is het opstellen van de omgevingsvisie in voorbereiding dat is belangrijk voor de invulling van het omgevingsplan,’ zegt Eelco. De omgevingsvisie is een beleidsstuk waarin het gemeentebestuur zijn visie geeft op de fysieke leefomgeving van de gemeente en welke ontwikkelingen daar allemaal in mogelijk zijn. Het omgevingsplan is een verordening waarin juridisch word geregeld wat er in deze leefomgeving  wel en niet kan of mag. Het omgevingsplan is in zoverre een juridische vertaling of uitwerking van de omgevingsvisie. ‘Het is belangrijk om eerst in kaart te brengen hoe zo’n plan in elkaar steekt en wat er zal veranderen wanneer de Omgevingswet in werking treedt. Ik zet nu op een rijtje welke keuzes er gemaakt moeten worden en wat de consequenties daarvan zijn, zodat we weloverwogen aan het werk kunnen.’

Denk bijvoorbeeld aan de ambities die de gemeente heeft. Worden die allemaal al opgenomen in de eerste versie van het omgevingsplan, of kies je ervoor dat plan op een later moment aan te passen? Kies je ervoor de regels te houden zoals ze nu zijn of ontwikkel je het omgevingsplan op een abstracter niveau zodat er meer speelruimte ontstaat? Allemaal keuzes die gemaakt moeten worden.

‘Vervolgens moeten we ons daaraan houden, zodat er eenheid in de regels en plansystematiek ontstaat.’ Eelco adviseert de gemeente daarover, maar zal niet de doorslaggevende stem hebben bij het nemen van de beslissingen. ‘Uiteindelijk is dat onder meer aan de collega’s die daadwerkelijk met het plan aan de slag moeten. Wel probeer ik nu al de neuzen intern dezelfde kant op te krijgen om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de invoering.’

Back To Top