Skip to content

PhnXperience: de eerste opdracht van Sybrenne

Sinds begin december heeft PhnX een nieuw gezicht: Sybrenne. Zij ging direct bij Gemeente Amstelveen aan de slag als adviseur Ruimtelijke Ordening bij het team Omgevingsplan- en vergunningen. Hoe is het haar deze periode vergaan bij ons bureau en haar eerste opdracht?

Hoewel Sybrenne aan het begin van haar loopbaan via een deta-vast constructie bij een gemeente werkte, is dit voor het eerst dat ze in dienst is bij een bureau. ‘Ik wilde me niet langer bezighouden met randzaken en reorganisaties,’ vertelt ze. ‘Ik vind het juist leuk om met de inhoud bezig te zijn, processen te verbeteren en daarnaast ben ik nieuwsgierig naar hoe andere gemeenten dit vakgebied hebben ingericht.’ Kortom het was tijd voor een nieuwe uitdaging.

‘Betrokkenheid, samenwerking, met mijn vak bezig zijn en het verder kunnen ontwikkelen zijn belangrijk punten voor mij. Ik wilde vooral geen nummer zijn binnen een groot bureau. De grootte van het bureau, de nuchterheid en de openheid in de gesprekken, het staan voor kwaliteit en het persoonlijke aspect hebben ervoor gezorgd dat ik voor PhnX heb gekozen.’ Inmiddels heeft ze al haar PhnX-collega’s een aantal keer gezien. ‘Het is interessant om te zien dat ondanks de drukte binnen het vakgebied iedereen elkaar wil helpen en dat het uiteindelijk bij elke gemeente hetzelfde gaat.’

Het bevalt Sybrenne tot nu toe goed in Amstelveen, waar ze heel open is ontvangen. ‘Je merkt dat ze blij zijn dat ik er ben, dat is fijn.’ Toen ze begon bij de gemeente lag er veel werk – net als bij de meeste gemeenten is het druk op het vlak van het fysieke domein. ‘Er zat nog onvoldoende structuur in de behandeling van principeverzoeken toen ik begon,’ vertelt ze, ‘maar inmiddels hebben we meer overzicht en een nieuwe werkwijze gecreëerd.’

Naast het toetsen van de verschillende initiatieven aan de ruimtelijke wet- en regelgeving is ze inmiddels is voorzitter van het wekelijkse overleg waarin de principeverzoeken worden behandeld en beoordeeld. ‘Dat is ook een beetje de aard van het beestje,’ zegt ze. ‘Ik trek graag werk naar me toe en wil dingen regelen.’

De insteek van de opdracht was in eerste instantie vooral om orde en overzicht te creëren bij de behandeling en afhandeling van alle binnenkomende principeverzoeken. De intentie is er om de focus te verschuiven naar meer inhoudelijk werk en een meer adviserende rol. Dan zal Sybrenne meer bezig zijn met de ruimtelijke processen en eventueel uitbreiden naar behandeling van aanvragen.

Ook is ze zijdelings betrokken bij de invoering van de Omgevingswet, waarbij het nog belangrijker wordt om initiatieven aan de voorkant te beoordelen op wenselijkheid en haalbaarheid. ‘Ik mag binnenkort ook aansluiten bij cursussen omtrent de Omgevingswet die voor medewerkers van de gemeente wordt georganiseerd,’ vertelt Sybrenne. ‘Het is fijn om bij een organisatie te werken waar geen onderscheid wordt gemaakt tussen personeel en inhuur. Uiteindelijk moeten we het werk samen doen.’

Back To Top