Skip to content

PhnXperience: Bas z’n nieuwe opdracht

Na tweeënhalf jaar in verschillende functies bij Gemeente Opmeer te hebben gewerkt, is onze adviseur Bas begin dit jaar gestart bij een nieuwe opdracht. Bij de BUCH vervult hij de rol van beleidsmedewerker plannen en projecten en is hij werkzaam binnen de teams Bergen en Heiloo. Hoe bevalt deze nieuwe uitdaging hem?

Bas begon als Wabo vergunningverlener bij Gemeente Heemskerk en Opmeer. In die tijd is hij doorgegroeid tot beleidsmedewerker ruimtelijke ordening. ‘Doordat Opmeer een kleine organisatie is, heb ik van het hele proces iets meegekregen,’ vertelt Bas. ‘Dat is nuttige kennis.’

De BUCH is de ambtelijke samenwerkingsorganisaties van de gemeentes Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. De gemeentes hebben onafhankelijke gemeenteraden, maar de ambtenaren zijn werkzaam voor meerdere teams. Zo is Bas dus de helft van de tijd aan het werk voor het team Bergen en de andere helft voor Heiloo. ‘We werken hier op een andere schaal dan bij Opmeer,’ zegt Bas. ‘Omdat ik met meer collega’s samenwerk, is er meer ruimte voor overleg en advies onderling.’

‘Ik vervul hier meer een adviesrol. Ik ben bijvoorbeeld aangesloten bij een projectteam voor een bedrijventerrein waar kennis nodig is van bestemmingsplannen,’ vertelt hij. ‘Alles dat ik bij Opmeer heb geleerd, zet ik hier in en daardoor kan ik inhoudelijk goede adviezen opstellen.’ Deze eerste periode is Bas ook druk met het zich inlezen en eigen maken van het beleid bij de BUCH. ‘Er is hier veel vastgelegd en het niveau van de kennis binnen de organisatie is hoog. Daar kan ik me mooi aan optrekken.’

Een belangrijk onderdeel van het werken bij een gemeente, is het leren over de cultuur van de betreffende gemeente. Het werkproces mag dan wettelijk zijn vastgelegd, maar hoe daar vervolgens door de burgers mee wordt omgegaan, verschilt per gemeente. ‘Burgers zijn in deze gemeenten meer bereid om in beroep te gaan tegen een besluit van de gemeente. Daarom is er hier een stuk meer controle op de stukken die worden verstuurd,’ zegt Bas.

Ook bij de BUCH wordt voorgesorteerd op de komst van de Omgevingswet later dit jaar. ‘Als externe adviseur draai je natuurlijk vooral productie,’ zegt hij. ‘Maar we hanteren een strakke planning om ervoor te zorgen dat alle plannen zijn afgerond voor de invoering.’

De eerste periode is in ieder geval voorbijgevlogen voor Bas. ‘Het is lekker om een frisse start te maken met een nieuwe uitdaging en verder te kunnen groeien in mijn werk en ervaring.’

Back To Top