Skip to content

PhnX |

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart gaan de nieuwe colleges weer ambitieus en met een mandaat van de kiezer aan de slag met hun plannen voor de nieuwe raadsperiode. Maar hoe zit het met de ambities van het vorige college? Uit de praktijk blijkt vaak dat slechts een klein deel van de geformuleerde ambities daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

PhnX signaleert dat het gemeenten vaak niet lukt om de onderstaande valkuilen te vermijden. Beleidsbepalers binnen overheidsinstanties zullen hun organisatie wellicht herkennen in de volgende punten:

  • Geformuleerde ambities zijn onvoldoende helder gedefinieerd en blijken voor meerdere uitleg vatbaar. Er zijn geen heldere maatschappelijke doelen gedefinieerd.
  • Vanuit ambities wordt direct de stap gezet richting uitvoering. Wezenlijke randvoorwaarden zijn onvoldoende onderkend en de consequenties en mogelijke complicaties zijn niet helder in beeld gebracht.
  • Er is onvoldoende aandacht voor competenties van medewerkers in verschillende fasen van een project.
  • Er is te weinig aandacht voor fasering, timing en communicatie in een complex maatschappelijk en politiek krachtenveld.

Phnx heeft een unieke aanpak ontwikkeld, die borg staat voor een gedegen voorbereiding en uitvoering van zelfs de meest complexe maatschappelijke projecten. Tientallen gemeenten in Nederland hebben de afgelopen jaren geprofiteerd van onze kennis en ervaring.

Wilt u na de verkiezingen ook direct doorpakken, nieuw beleid ten uitvoer brengen en maatschappelijke ambities snel en doeltreffend realiseren? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Back To Top