Skip to content

Naam: Jelle Tamminga

Opleiding: Rechten

(Eerdere) opdrachtgevers: Gemeente De Fryske Marren, Gemeente Harlingen en Gemeente Terschelling

Over Jelle: In mijn huidige werk is het juridische vraagstuk tegenover het menselijke aspect een interessante opgave. Om die lijn voort te zetten heb ik bewust gekozen om de switch te maken naar het handhavingsrecht. Op een professionele, transparante, overzichtelijke en begrijpelijke manier toe te zien op de binnen de gemeente geldende regels. Ingrijpen wanneer nodig en waken voor ruis en miscommunicatie. Zorgen voor een leefbare en fijne samenleving en daarin je steentje bijdragen. Dat is iets waar ik mij graag voor in wil zetten. Ik heb mijzelf ontwikkeld tot een analytisch sterk persoon met een proactieve houding, die communicatief en sociaal vaardig is. Een ambitieuze verbinder met gevoel voor humor, die het beste uit zichzelf en anderen wil halen.

Back To Top