skip to Main Content
072-5349835 info@phnx.nl

PhnX |

PhnX ondersteunt overheidsorganisaties al bijna 15 jaar met adviestrajecten, interimoplossingen en maatwerktrainingen.

PhnX Consultancy is in 2004 opgericht door Ronald de Waard. Hij geldt als autoriteit op zijn vakgebied en heeft in de afgelopen jaren tientallen gemeenten ondersteund bij het ontwikkelen van hun organisatie. Daarnaast heeft hij verschillende (interim-) managementfuncties bekleed bij diverse overheidsinstanties. PhnX is gevestigd in Oudorp (Alkmaar), maar is landelijk actief

Ronald de Waard – Senior Adviseur en Directeur PhnX Advies

Ronald de Waard is een autoriteit op het gebied van omgevingsrecht, bestuursrecht en organisatie-ontwikkeling. Hij is auteur van “Hoofdlijnen van het omgevingsrecht” (Berghauser Pont 2016), “Beeld van het Nederlandse omgevingsrecht” (Kluwer 2010), “De Organisatie van Bouw- en Woningtoezicht” (Elsevier 2005/2008), “De Organisatie van de Handhaving” (Elsevier 2004) en tal van publicaties, papers en cursusteksten op het terrein van organisatie-ontwikkeling en bestuursrecht. Met PhnX ontzorgt hij gemeenten en helpt hij hen met uiteenlopende (en vaak complexe) vraagstukken op beleidsmatig en organisatorisch gebied.

Frida Galenkamp – Operationeel Manager | T: 06-533 482 87 | E: frida@phnx.nl

Frida Galenkamp is als operationeel manager primair verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij PhnX BV. Frida is zeer bedreven in het verbinden van klantvragen aan deskundig personeel. Zij beschikt daartoe over een groot netwerk. Ze houdt zich onder andere bezig met het accountmanagement en relatiebeheer. Daarnaast is Frida mede  verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van de marketingstrategie, het personeelsbeheer en de bedrijfsvoering.

 

Back To Top