skip to Main Content

PhnX ondersteunt overheidsorganisaties al bijna 15 jaar met adviestrajecten, interimoplossingen en maatwerktrainingen.

PhnX Consultancy is in 2004 opgericht door Ronald de Waard. Hij geldt als autoriteit op zijn vakgebied en heeft in de afgelopen jaren tientallen gemeenten ondersteund bij het ontwikkelen van hun organisatie. Daarnaast heeft hij verschillende (interim-) managementfuncties bekleed bij diverse overheidsinstanties. PhnX is gevestigd in Oudorp (Alkmaar), maar is landelijk actief.

Missie

Onze missie luidt:

”PhnX BV is de onderscheidende dienstverlener, die het openbaar bestuur, de ambtelijke organisatie en de samenleving met elkaar verbindt.”

Wij zijn een organisatie die voor zijn klanten streeft naar een optimale match en daartoe in zijn netwerk beschikt over vele zeer kundige adviseurs. Daarnaast biedt PhnX een adviesstructuur die waarborgt dat onze en uw medewerkers optimaal renderen.

Ons team

Ronald de Waard – Senior Adviseur en Directeur PhnX Advies | T: 06-229 479 66 | E: rdewaard@phnx.nl

Ronald de Waard is een autoriteit op het gebied van omgevingsrecht, bestuursrecht en organisatie-ontwikkeling. Hij is auteur van “Hoofdlijnen van het omgevingsrecht” (Berghauser Pont 2016), “Beeld van het Nederlandse omgevingsrecht” (Kluwer 2010), “De Organisatie van Bouw- en Woningtoezicht” (Elsevier 2005/2008), “De Organisatie van de Handhaving” (Elsevier 2004) en tal van publicaties, papers en cursusteksten op het terrein van organisatie-ontwikkeling en bestuursrecht. Met PhnX ontzorgt hij gemeenten en helpt hij hen met uiteenlopende (en vaak complexe) vraagstukken op beleidsmatig en organisatorisch gebied.

Frida Galenkamp – Operationeel Manager | T: 06-533 482 87 | E: frida@phnx.nl

Frida Galenkamp is als operationeel manager primair verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij PhnX BV. Frida is zeer bedreven in het verbinden van klantvragen aan deskundig personeel. Zij beschikt daartoe over een groot netwerk. Ze houdt zich onder andere bezig met het accountmanagement en relatiebeheer. Daarnaast is Frida mede  verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van de marketingstrategie, het personeelsbeheer en de bedrijfsvoering.

 

Back To Top