skip to Main Content

PhnXperience: de nieuwe opdracht van Eelco

Hoewel de invoering van de Omgevingswet wederom is uitgesteld, moet er een hoop worden voorbereid. Daar is onze adviseur Eelco onder meer druk mee. Begin februari startte hij als adviseur ruimtelijke ontwikkeling bij zijn nieuwe opdrachtgever, Gemeente Den Helder. Voor welke uitdagingen staat hij daar?

Lees meer

PhnXperience: de nieuwe opdracht van Pim

Na ruim een jaar bij zijn eerste opdrachtgever, Gemeente Waterland, te hebben doorgebracht, was het voor onze adviseur Pim tijd voor een nieuwe uitdaging. Begin dit jaar is hij gestart als beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening bij de West-Friese gemeente Opmeer. Is hij inmiddels gewend bij zijn nieuwe opdrachtgever en hoe bevalt hem dat tot nu toe?

Lees meer

PhnXperience: onze nieuwe adviseur Anouar

Begin januari is een nieuwe kracht bij ons bureau gestart: Anouar. Met zijn diploma Rechten op zak is hij in januari begonnen bij zijn eerste opdracht. De komende periode werkt hij als Wabo vergunningverlener bij Gemeente Beverwijk. Hoe bevalt zijn eerste baan tot nu toe en is hij inmiddels gewend bij zijn opdrachtgever?

Lees meer

Het wezenlijk belang van de ‘juridische fuik’ van de overheid

Onlangs publiceerde Nieuwsuur op de website van de NOS een artikel over een ‘juridische fuik’ van de overheid. In dit artikel werd kritiek geuit op de wettelijke bezwaartermijn van zes weken. Burgers die buiten deze termijn nog bezwaar willen maken tegen een besluit, worden vaak niet ontvankelijk verklaard door de betreffende overheid. Ook in beroep gaan bij de rechter levert in de meeste gevallen niets op. Oneerlijk, vindt de advocaat die in het artikel aan het woord komt. Ronald de Waard denkt daar anders over.

Lees meer

PhnXperience: onze nieuwe adviseur Jelle

Sinds begin november hebben wij een nieuwe aanvulling op ons team: Jelle. Hij werkt momenteel als handhavingsjurist voor Gemeente Terschelling. Inmiddels heeft hij daar zijn draai gevonden en is het tijd om eens met hem te praten over wie hij is, wat hij heeft gedaan en hoe hij bij PhnX is gekomen.

Lees meer

De opgave van het opgavegericht werken

De overheid staat de komende jaren op verschillende terreinen voor zeer aanzienlijke uitdagingen. Denk aan de klimaatadaptatie, energietransitie, maar ook de voorbereiding op majeure nieuwe wetgeving als de Omgevingswet. Het zijn opgaven die voor een reeks van jaren investeringen en georganiseerde menskracht vragen. De gemeentelijke overheid is in de ban van het opgavegericht werken. Is zo’n grootse verandering de manier om deze uitdagingen aan te gaan? Je als organisatie verliezen in grootse ambities belemmert nogal eens het zicht op meer alledaagse problemen die een slagvaardige aanpak in de weg staan. Ronald de Waard ziet wat hobbels op de weg.

Lees meer
Back To Top